سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
آن که نخست دست به ستم گشاید فردا پشت دست خاید . [نهج البلاغه]